Privacy verklaring Stichting Reanimatieonderwijs in de peel

De stichting houdt zich bezig met het geven van reanimatieonderwijs en omgaan met de AED. Wij geven daarvoor cursussen en jaarlijkse herhalingslessen

Opslaan van gegevens

Bij aanmelding registreren wij naam, geboorte datum, adres en/of emailadres met data van certificaat en (planning van)  herhalingen. Geboortedatum is nodig voor het certificaat van de hartstichting, het adres om mensen uit te kunnen nodigen voor herhalingslessen. Bij groepen worden slechts de gegevens van de contactpersoon bewaard  en de gegevens van de deelnemers na uitgifte certificaat verwijderd. Cursisten worden door ons twee keer uitgenodigd voor een herhalingsles. Wanneer men niet reageert wordt de cursist daarna uit het bestand gehaald.

veiligheid

De gegevens van de cursisten worden opgeslagen in een niet gangbaar  databaseprogramma op een beveiligde computer. Het wachtwoord is slechts bij de co÷rdinator en een van de bestuursleden bekend . Beiden zorgen voor bescherming van de privacy .

Van de cursistengegevens wordt een papieren uitdraai  gemaakt voor de docenten met betrekking tot de werkbaarheid. Na het cursusjaar worden deze uitdraaien vernietigd.

Er wordt van de database een back-up bestand gemaakt op een  usb stick dat jaarlijks wordt ververst. Deze stick wordt bewaard op een plaats die enkel aan de privacy medewerker bekend is. Bij eventueel verlies is het bestand niet of pas door deskundigen leesbaar te maken

Derden

Onze stichting werkt als reanimatiepartner  van de Nederlandse Hartstichting. De docenten die gecertificeerd zijn door de NFR (Nederlandse Reanimatie Raad)hebben ook te maken  met de ERC ( European Reanimation Council). Door onze stichting worden enkel  jaarlijks gegevens verstrekt aan de Hartstichting  over aantal deelnemers  met statistische details.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De cursisten hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@reanimatieindepeel.nl. De stichting zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren

Het bestuur

Privacy
verklaring 
Home
Over ons
Reanimatie
Cursussen
Prijzen
Contact
Extra