Deurne
S.T.R.I.P.
Stichting Reanimatie in de Peel
Home
Over ons
Reanimatie
Cursussen
Prijzen
Contact
Extra
Een circulatiestilstand / hartstilstand komt altijd onverwacht.
Zorg ervoor dat U geen hulpeloze toeschouwer bent.
Waarom gaan we reanimeren?

Iemand met een plotselinge hartstilstand / circulatiestistand dienen we zo snel mogelijk te reanimeren.
Bij een circulatiestilstand pompt het hart geen bloed meer door het lichaam.
De meest voorkomende oorzaak is een chaotisch hartritme: een fibrillerend hart.
De bloedcirculatie is nodig om zuurstof naar de hersenen en andere organen
te brengen. Zonder zuurstof kunnen organen niet lang overleven.
 
Wanneer er 3 minuten lang geen bloedcirculatie heeft plaatsgevonden
dan zullen hersencellen langzaam afsterven.
Na ongeveer 9 minuten zullen ook de spiercellen van de hartspier langzaam
sterven en wanneer dit eenmaal is gebeurd, dan is het vrijwel onmogelijk
het slachtoffer nog te redden.
 
Reanimatie is een kunstmatige manier om de bloedsomloop in stand te
houden en kan schade aan belangrijke organen beperken.In de meeste gevallen zal het hart niet spontaan zelf gaan kloppen, wel zorgt een correct uitgevoerde reanimatie (vooral de borstcompressie) ervoor dat de daarop
volgende defibrillatiepogingen een grotere kans van slagen zullen hebben.
Reanimeren kan iedereen leren, jong en oud.
AED

Bij een circulatiestilstand /hartstilstand is vroegtijdig alarmeren, borstcompressie en
beademing de eerste en meest eenvoudige hulp die men kan bieden.
Deze handelingen zullen in het algemeen niet leiden tot volledig herstel van
de bloedcirculatie,maar zullen vooral het ontstaan van schade aan hersenen
en andere organen vertragen.
Borstcompressie en beademing worden uitgevoerd in afwachting van ge-
avanceerde medische maatregelen.
Defibrillatie middels een AED is zo'n maatregel.

In de meeste gevallen wanneer we spreken over een hartstilstand dan staat
het hart niet direct stil,maar is er een chaotisch hartritme. Dit hartritme kunnen
we niet zien of horen aan de buitenkant,maar met een AED kunnen we dit
hartritme herstellen.

Ventrikelfibrilleren (ook wel kamerfibrilleren of VF genoemd) is zo'n toestand
waarbij de spiervezels van de hartkamers chaotisch samentrkken waardoor er
geen pompfunctie meeer is. Het bloed stroomt niet meer en de weefsels worden
niet meer va zuurstof voorzien.
Hierdoor verliest het slachtoffer binnen c.a. 10 seconden na het ontstaan van
het ventrikelfibrilleren het bewustzijn en er zal wanner er niet wordt ingegrepen,
binnen c.a. 3 minuten onherstelbare hersenbeschadiging optreden.
Wanneer het ritme niet kan worden hersteld dan zal het slachtoffer uiteindelijk
overlijden.
 
De meest effectieve manier om het ongecoordineerde trillen (het fibrilleren)
van het hart te stoppen is een elektrische schok door het hart te geven:
het hart defibrilleren.
Middels de elektrische schok wordt het hart even stil gezet, waarna het hart
zelf weer zal proberen een hartritme te krijgen.
Elke minuut dat defibrillatie uitblijft daalt de overlevingskans met 10%
 
Het is dus zeer belangrijk om zo spoedig mogelijk met reanimeren
en defibrilleren te beginnen.
Regelmatig oefenen zorgt ervoor dat U zo weinig mogelijk tijd verliest en
voor een slachtoffer daardoor de levenskans kunt vergroten.
Indien er binnen 2 minuten een omstander via de AED de eerste stroom-
stoot toedient, is de overlevingskans nog 80%.
naar boven
cardiogram.gif
Privacy
verklaring